top of page

🇰🇷ᴋ-ᴡᴀᴠᴇ ғᴇsᴛᴀ 韓流夏日祭1️⃣sᴛ ᴡᴀᴠᴇ 第一浪🌊⚡Zeekers SummerStage Showcase即將開始接受網上報名🎉今個夏天約定你一齊享受舞台❤️‍🔥⚡ᴢᴇᴇᴋᴇʀs sᴜᴍᴍᴍᴇʀsᴛᴀɢᴇ 2024🎉ʀᴇsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴ

🔜sᴛᴀʀᴛ ғʀᴏᴍ 4.ᴀᴘʀ.2024 ᴛɪᴍᴇ: 18:00💥


🎉Zeekers SummerStage Showcase 4/4 下午6pm開始接受網上報名🎉

特設超值SuperDeal限額優惠一觸即發🔥

頭20名成功報名超級offer即時搶到手🎊

➰早鳥限時優惠亦同時上架🔛💫 👍🏼

加入你喜愛嘅老師sss嘅Team❤️‍🔥

今個夏天約定你同我哋一齊享受喺舞台上面盡情狂熱燃燒🔥🔥🔥💃🏼🎶🕺🏼 我已經感受到尖叫聲叫不斷📣🆙 喺台上面表演有幾好玩有幾High嘅感覺真係難以形容呀! 所有Team資料將會在網頁公佈🌐

快啲睇定資料準備報名參加喇💨

每班人數有限,額滿即止⚡️


*****正價➡️減$200🈹 超值限額優惠 🈵


🔥sᴜᴘᴇʀ ᴅᴇᴀʟ ᴏғғᴇʀ🔥

💰學生 sᴛᴜᴅᴇɴᴛ | $980/sʜᴏᴡᴄᴀsᴇ

💰成人 ᴀᴅᴜʟᴛ  |   $1080/sʜᴏᴡᴄᴀsᴇ


‼️4/4/2024 下午6時開始報名‼️‼️只限頭2️⃣0️⃣位成功完成付款報名學員才確認優惠名額‼️ ‼️每位名額只可享1️⃣個Showcase Super Deal offer‼️

*****正價➡️減$100🈹早鳥限時優惠 🈵


💥ᴇᴀʀʟʏ ʙɪʀᴅ ᴏғғᴇʀ💥

💰學生 sᴛᴜᴅᴇɴᴛ | $1080/sʜᴏᴡᴄᴀsᴇ

💰成人 ᴀᴅᴜʟᴛ  |   $1180/sʜᴏᴡᴄᴀsᴇ


‼️1/5/2024 前報名可享有ᴇᴀʀʟʏ ʙɪʀᴅ優惠‼️

‼️學員成功完成付款才確認名額‼️


*****************************************

💡參加者須知💡

▪️網上報名付款後確認名額

▪️名額有限先到先得

▪️不得轉讓或退款

▪️表演當日綵排

▪️8成出席率及老師認可


*****************************************

快啲register 定Zeekers Website Members

ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ᴢᴇᴇᴋᴇʀs”先啦⬆️


ᴢᴇᴇᴋᴇʀs sᴜᴍᴍᴍᴇʀsᴛᴀɢᴇ 2024 詳情資料⬆️


ᴢᴇᴇᴋᴇʀs sᴜᴍᴍᴍᴇʀsᴛᴀɢᴇ 2024 價錢表⬆️


各位ᴢᴇᴇᴋᴇʀs報名前一定要睇報名須知⬆️


==============================

sʜᴏᴡ ᴅᴀᴛᴇ: 30.ᴊᴜɴ.2024 (sᴜɴ)

ᴠᴇɴᴜᴇ: ᴡᴀɴ ᴄʜᴀɪ ʜᴀʀʙᴏᴜʀғʀᴏɴᴛ ᴇᴠᴇɴᴛ sᴘᴀᴄᴇ ᴀʀᴇᴀ ᴄ 灣仔海濱活動空間ᴄ區


==============================

ᴡʜᴇɴ sᴜᴍᴍᴇʀ ᴍᴇᴇᴛs ᴛʜᴇ sᴛᴀɢᴇ

⚡️ᴅᴀɴᴄᴇ ʟɪᴋᴇ ᴏxʏɢᴇɴ⚡️

◽️協辦單位◽️

◾️Zeekers Danz Production @zeekersdanz


==============================

sᴜᴍᴍᴇʀ ᴠɪʙʀᴀɴᴄᴇ. ᴋ-ᴡᴀᴠᴇ ᴍᴀɢɪᴄ

🇰🇷ᴋ-ᴡᴀᴠᴇ ғᴇsᴛᴀ 韓流夏日祭🌊

◽️ 主辦單位◽️

◾️Partake Group Ltd. @partakegroup Website: https://www.partake-group.com


===========================

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page